Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, přízemí, u schodů pod Malým sálem, 4)

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, přízemí, u schodů pod Malým sálem, 4),  - text v ozdobném rámu : " 1897-1921 / Za věrnost věrnost za lásku lásku. / zachová navždy své dlouhodobé ochranitelce / Sokolu Karlín / Sokol v Krásném Březně. " .

Ve vestibulu severního vchodu jsou pamětní desky věnované Ant. Choděrovi (2), Frant. Endersovi (3) a deska zakladatelská (1). V prostorách budovy jsou ještě pamětní desky na význačné členy Sokola (5) a na padlé členy jednoty v obou světových válkách.

6. 10. 2013