Praha 9, Čakovice, Náměstí 25. března 100/2, Gymnázium, podesta schodiště nad 1. patrem

Praha 9, Čakovice, Náměstí 25. března 100/2, Gymnázium, podesta schodiště nad 1. patrem

Praha 9, Čakovice, Náměstí 25. března 100/2, Gymnázium, podesta schodiště nad 1. patrem, - kamenná pamětní deska s textem : " Jan Amos Komenský / Věřím i já Bohu, že po přijetí vichřic hněvu, / hříchu našimi na hlavu naše uvedeného, / vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, o lide český. / President Masaryk v prvém svém poselství / k Národnímu shromáždění dne 22. prosince 1918. / V upomínku na prvé výročí naší svobody / dne 28. října 1919. ".

9. 6. 2013