Praha10, Vršovice, Čechovo nám., kostel sv. Václava, levá strana lodi, 2)

Praha 10, Vršovice, Čechovo nám., kostel sv. Václava, levá strana lodi, 2) - kamenná pamětní deska s latinským textem : " HANC ECCLESIAM AEDIFICATAM / ANNO 1929-30 IN MEMORIAM MILLE / NII SANCTI VENCESLAI ( 929-1929 ) / CONSECRAVIT S. E. PHIL. THEOL DR / FRANCISCUS KORDAČ / ARCHIEPISCOP PRAGENSIS / 21. SEPTEMBRIS MCMXX ". V čekém překladu : Tento kostel postavený v letech 1929-30 na památku milenia sv. Václava ( 929-1929 ) byl vysvěcen ThDr. Františkem Kordačem, arcibiskupem pražským dne 21. září 1930. 

Na pravé straně lodi je umístěna pamětní deska zakladatelská.

20. 9. 2013