Praha10, Vršovice, Vršovické náměstí 67/8, Česká spořitelna, vestibul, 2)

Praha 10, Vršovice, Vršovické náměstí 67/8, Česká spořitelna, vestibul, 2) - kamenná pamětní deska s textem : " BUDOVA TATO POSTAVENA / BYLA V LÉTECH 1911-1912 / VÝBOR OBČANSKÉ ZÁLOŽNY / SLOŽEN BYL TAKTO : / PŘEDSEDA MATĚJ ZIMMERMANN / MÍSTOPŘEDSEDA BEDŘICH HEROLD / ČLENOVÉ VÝBORU : / VÁCLAV DROBNÝ / JAN HASMAN / JUDr. OTOKAR HEROLD / AUGUSTIN HOLEČEK / JAN JIRÁSEK / VÁCLAV KLEČKA / JOSEF OLMER / VÁCLAV ŘEZNÍČEK / VÁCLAV ŠÍDLO / VÁCLAV VILÍMEK / ŘIDITELEM ÚSTAVU BYL: / JUC. ŠTĚPÁN KEIL / REVISORY ÚČTŮ BYLI : / RUDOLF JERMÁŘ, JOSEF MALÝ, / TOMÁŠ PLAČEK, ALOIS ŠEFERNA / STAVBU PROJEKTOVAL A ŘÍDIL / PROFESSOR ANTONÍN BALŠÁNEK, / PROVEDLA PAK FA OLMER A SPOL. / TECHNICKÝM RÁDCEM BYL / PROFESSOR JOSEF BERTL, / KTERÝ I PŮVODNÍ NÁČRTKY ZHOTOVIL ".

Na protější stěně vestibulu je pamětní deska věnovaná JUDr. Josefu Heroldovi(1).

28. 11. 2013