Praha10, Vršovice, Vršovické náměstí, kostel sv. Mikuláše, předsíň

Praha10, Vršovice, Vršovické náměstí, kostel sv. Mikuláše, předsíň

Praha 10, Vršovice, Vršovické náměstí, kostel sv. Mikuláše, předsíň, - kamenná pamětní deska s textem : " Čtoucím pozdrav ! / Léta Páně 1028 založena byla zde kaple / českým knížetem Soběslavem. / R. 1374 byl rozšířený kostel zasvěcen sv. Mikuláši / a prohlášen farním. / V XV. století za bouří válečných, obec zdejší i / kostel byly spustošeny a fara zrušena. / Až teprve léta Páně 1863 obětavostí zbožných / občanů vršovických, obnovena zde opět fara a / prvním duchovním správcem byl / P. Leopold Urban. / R. 1869 následoval farář / Jan Šebánek, / jenž provedl opravu této svatyně. / R. 1892 nastoupil farář / Josef Šašek, / jehož zásluhou byl zdejší kostel rozšířen. / A r. 1897 záslužně zde působil farář / František Dusil, / který na paměť povýšení zdejší starobylé obce / na město, r. 1902 založil Spolek pro zbudování / nového chrámu Páně sv. Václava - na jehož vděčnou / památku za předsednictví nástupce, faráře / Václava Pejška, / zřízen jest tento památník r. 1914. / Svatý Václave, pros za národ a slyš starou / Čechů modlitbu : Ty jsi dědic české země, zahynouti nedej kníže, dětem ni vnukům ! ".

12. 6. 2013