PURKYNĚ Jan Evangelista - Praha 1, Nové Město, M. D. Rettigové 47/4, budova Pedagogické fakulty UK, na podestě schodiště mezi 1. a 2. patrem

PURKYNĚ Jan Evangelista - Praha 1, Nové Město, M. D. Rettigové 47/4, budova Pedagogické fakulty UK, na podestě schodiště mezi 1. a 2. patrem

PURKYNĚ Jan Evangelista, ( 1787 - 1869 ), český lékař, světoznámý fyziolog, anatom, biolog, přírodovědec, filozof, ale i básník a překladatel. Profesor na univerzitě ve Vratislavi a Praze, organizátor vědeckého a kulturního života, zakladatel Fyziologického ústavu v Praze, spoluzakladatel Spolku českých lékařů, vydavatel přírodovědeckého časopisu Živa, podporovatel založení české Akademie věd.

Praha 1, Nové Město, M. D. Rettigové 47/4, budova Pedagogické fakulty UK, na podestě schodiště mezi 1. a 2. patrem, - busta ve výklenku.