ROKYTA Hugo PhDr., Csc. - Praha 1, Malá Strana, Lázeňská, kostel Panny Marie pod řetězem, interiér

ROKYTA Hugo PhDr., Csc. - Praha 1, Malá Strana, Lázeňská, kostel Panny Marie pod řetězem, interiér

ROKYTA Hugo PhDr., Csc., ( 1912 - 1999 ), historik kultury a umění, univerzitní profesor, ochránce kulturních památek, popularizátor českých hradů a zámků, autor studií kulturní historie ve vztahu k sousednímu Rakousku a Německu, zakladatel muzea Adalberta Stiftera v Horní Plané. Humanista, držitel Komandérského kříže papežského řádu a Velkokříže řádu maltézských rytířů.

Praha 1, Malá Strana, Lázeňská, kostel Panny Marie pod řetězem, interiér, - textová pamětní deska se zněním : " IN MEMORIAM / UNIV. PROF. PhDr. HUGO ROKYTA / MAGISTRÁLNÍ RYTÍŘ / DEKOROVANÝ ŘÁDOVÝM VELKOKŘÍŽEM / KOMANDÉR PAPEŽSKÉHO ŘÁDU SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO / 24. 11. 1912 / 16. 3. 1993 / R. I. P.". 

Nad deskou je pamětní deska na Bertholda Waldstein - Wartenberga.