RYŽKOV Nikolaj Nikolajevič - Praha 1, Staré Město, nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, v lodi

RYŽKOV Nikolaj Nikolajevič - Praha 1, Staré Město, nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, v lodi

RYŽKOV Nikolaj Nikolajevič, ( 1868 - 1920 ), pravoslavný kněz, představený pravoslavných chrámů v Praze a Karlových Varech, propagátor slovanské vzájemnosti. V r. 1944 za 1. svět. války byl jako občan znepřátelského státu zatčen a odsouzen pro velezradu k trestu smrti. Po intervenci ruské vlády byl císařskou milostí Karlem I. v r. 1917 omilostněn, avšak útrapy a mučení ve vězení se podepsaly na jeho předčasné smrti.

Praha 1, Staré Město, nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, v lodi, - textová pamětní deska se zněním : " MUČEDNÍK ZA PRAVOSLAVNOU / VÍRU A VĚRNOST SLOVANSTVU / PROTOJEREJ A 1901 - 1914 / PŘEDSTAVENÝ TOHOTO CHRÁMU / O. NIKOLAJ RYŽKOV / 26. IX. 1868 - 6. II. 1920 ".

V lodi kostela je pamětní deska Karla Farského a v sakristii pamětní štítek na Fr. Bílka.