SMETÁČEK Václav - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

SMETÁČEK Václav - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

SMETÁČEK Václav, ( 1906 - 1986 ), významný český dirigent, hobojista, sbormistr, hudební vědec, skladatel a pedagog. Vystudoval pražskou Konzervatoř, na UK obor hudební vědu a estetiku. Zakladatel a umělecký vedoucí  Pražského dechového kvinteta v l. 1928-1956. V letech 1934-1939 sbormistr Hlaholu, od r. 1942 šéfdirigent Symfonického orchestru FOK, propagátor díla Bedř. Smetany, v r. 1976 obdržel titul národní umělec.

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta.

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.