SMETANA Bedřich - Praha 1, Vinohrady, Státní opera, chodba na 1. balkoně, 3)

SMETANA Bedřich, ( 1824 - 1884 ), významný český hudební skladatel, sbormistr Hlaholu v l. 1863-1864, šéf opery Prozatimního divadla v l. 1868-1873. V 50ti letech ohluchl, ale přesto úspěšně skládal dál. Je autorem oper, symfonických básní i drobných hudebních skladeb. Klasik národně procítěné  vážné hudby, jehož zásluhou dosáhla česká hudba vysokou úroveň, srovnatelnou s okolním světem. 

Praha 1, Vinohrady, Státní opera, chodba na 1. balkoně, 3), - busta na podstavci.

Na téže chodbě jsou ještě busty Richarda Wagnera a Leoše Janáčka.

10. 11. 2013