SMETANA Bedřich - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

SMETANA Bedřich - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

SMETANA Bedřich, ( 1824 - 1884 ), významný český hudební skladatel, sbormistr Hlaholu v l. 1863-1864, šéf opery Prozatimního divadla v l. 1868-1873. V 50ti letech ohluchl, ale přesto úspěšně skládal dál. Je autorem oper, symfonických básní i drobných hudebních skladeb. Klasik národně procítěné  vážné hudby, jehož zásluhou dosáhla česká hudba vysokou úroveň, srovnatelnou s okolním světem. Zemřel po delších psychických potíží v Praze v  nemocnici u Kateřinek. 

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta.

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.