ŠTEFÁNIK Milan Rastislav - Praha 1, Vinohrady, Wilsonova 252/2, budova Národního muzea, dříve Národního shromáždění, v přízemí, 2)

ŠTEFÁNIK Milan Rastislav - Praha 1, Vinohrady, Wilsonova 252/2, budova Národního muzea, dříve Národního shromáždění, v přízemí, 2)

 

ŠTEFÁNIK Milan Rastislav, ( 1880 - 1919 ), slovenský astronom, diplomat a politik, od r. 1912 s francouzským občanstvím, voják v hodnosti brigádního generála, spoluzakladatel československých legií a československé republiky, její první ministr vojenství. Zahynul při letecké havárii.

Praha 1, Vinohrady, Wilsonova 252/2, 2), budova Národního muzea, dříve Národního shromáždění, v přízemí - pamětní deska s textem ve slovenštině : " M. R. ŠTEFÁNIK / ZASLÚŽIL SA O VZNIK /  SPOLOČNÉHO ŠTÁTU / ČECHOV A SLOVÁKOV / ZÁKON ČÍSLO 117 ZO DŇA 23. APRÍLA 1990 / O ZÁSLUHÁCH M. R. ŠTEFÁNIKA" . V téže síni busta M. R. Štefánika a busta a pamětní deska T. G. Masaryka.