ŠTERNBERK Kašpar Maria - Praha 1, Staré Město, Kozí 748/4, budova Báňského úřadu, průjezd

ŠTERNBERK Kašpar Maria - Praha 1, Staré Město, Kozí 748/4, budova Báňského úřadu, průjezd

ŠTERNBERK Kašpar Maria, ( 1761 - 1838 ), hrabě, čelný český aristokrat, jeden z nejvýznamnějších přírodovědců 1. pol. 19. století., zejména v oborech botanika, geologie a paleontologie. Shromáždil sbírku nerostů, zkamenělin a herbářů, které věnoval Národnímu muzeu, které pomohl založit.

Praha 1, Staré Město, Kozí 748/4, budova Báňského úřadu, průjezd, - dřevěná plastika v nice na kamenném podstavci s nápisem : " KAŠPAR MARIA / ŠTERNBERK / 1761 - 1838 / ".

Na protější straně průjezdu obdobně řešená plastika George Agricoly.

27. 11. 2013