STRÁNSKÝ Heřman - Praha 8, Libeň, Ludmilina 601/4, synagoga, uvnitř

STRÁNSKÝ Heřman - Praha 8, Libeň, Ludmilina 601/4, synagoga, uvnitř

STRÁNSKÝ Heřman, ( x - 1927 ), dlouholetý libeňský rabín, doložený ve funkci od r. 1888 do r. 1922. 

Praha 8, Libeň, Ludmilina 601/4, synagoga, uvnitř, - textová pamětní deska. Text : " ČESTNÝ RABÍN / HEŘMAN STRÁNSKÝ / PŮSOBIL V LIBNI 50 LET. / ZEMŘEL 21. VII. 1927 ".