ŠULC Zdeněk - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

ŠULC Zdeněk - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

ŠULC Zdeněk, ( 1931 - ), sbormistr profesionálních i amatérských českých sborů, všestranný hudebník. Absolvent pražské Konzervatoře v oborech varhany, zpěv, řízení sboru, dirigování a lidové nástroje. V letech 1992-2001 sbormistrem v Hlaholu, kde navýšil počet členů pěveckého smíšeného sboru a více spolupracoval s komorním orchestrem. V r. 2007 získal cenu Ferd. Vacka.

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta.

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.