ŠVABINSKÝ Maxmilián Theodor Jan - Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, budova základní školy, 1. patro, na chodbě u ředitelny, 1)

ŠVABINSKÝ Maxmilián Theodor Jan - Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, budova základní školy, 1. patro, na chodbě u ředitelny, 1)

ŠVABINSKÝ Maxmilián Theodor Jan, ( 1873 - 1962 ), český malíř a grafik, vůdčí postava výtvarného umění 20. stol., profesor AVU, její rektor, držitel mnoha mezinárodních i československých ocenění za úspěšnou mnohotvárnou výtvarnou činnost, národní umělec.

Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, budova základní školy, 1. patro, na chodbě u ředitelny, 1), - busta ve skleněné vitríně se štítkem s textem : " prof. MAX ŠVABINSKÝ / 17.9. 1873 - 10.2. 1962 / ".

Ve vestibulu jsou busty J. Husa a J. A. Komenského a pamětní desky s jejich citáty.

3. 6. 2013