ŠVARC Jaroslav - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

ŠVARC Jaroslav - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

 23.3. 2013

ŠVARC Jaroslav, ( 1914 - 1942 ), rotný, příslušník čs. zahraniční armády, účastník bojů ve Francii, dobrovolník při plnění sabotažních úkolů v týlu nepřítele, padl 18. 6. 1942  v kryptě kostela.

Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela - busta a pamětní deska s česko-anglickým textem : " rotný JAROSLAV ŠVARC / 11. 5. 1914 - 18. 6. 1942 / Narodil se ve Velkém Újezdu u Olomouce. Vyučil se cukrářem a pracoval ve / svém oboru v Praze. V říjnu 1936 nastoupil  vojenskou prezenční službu u Pěšího / pluku 23 v Trnavě. V době mnichovských událostí sloužil jako velitel kulometného / družstva u Hraničního pluku 4. V lednu 1940 odešel přes Slovensko, Maďarsko / a Jugoslávii do Francie. Zde byl v lednu 1940 prezentován v Agdě a zařazen / k čs. pěšímu pluku 2. Zúčastnil se bojů na francouzské frontě. Ve Velké Británii / sloužil po vzniku 1. čs. smíšené brigády u 7. roty pěšího praporu 2. Přihlásil se / k plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolvování nezbytných / kurzů se stal příslušníkem dvoučlenného výsadku TIN s úkolem uskutečnit aten- / tát  na protektorátního ministra školství a národní osvěty Emanuela Moravce. / Byl vysazen v noci na 29. 4. 1942 nedaleko obce Věšín na Rožmitálsku. Po / seskoku, při němž utrpěl zranění, nalezl útočiště v Praze. Padl v kryptě kostela / sv. Cyrila a Metoděje ".  

V památníku jsou obdobně uspořádány vzpomínky na další hrdiny odboje - Jos. Bublíka, Jos. Gabčíka, Jana Hrubého, Jana Kubiše, Adolfa Opálku a Jos. Valčíka.