SVOBODA Jan Vlastimír - Praha 2, Vyšehrad, Na Děkance 130/2, bývalá základní, nyní mateřská škola, vestibul

SVOBODA Jan Vlastimír - Praha 2, Vyšehrad, Na Děkance 130/2, bývalá základní, nyní mateřská škola, vestibul

SVOBODA Jan Vlastimír, ( 1803 - 1844 ), český pedagog, průkopník nových směrů v předškolní výchově, zakladatel opatrovny pro 2 - 6ti leté děti v r. 1832, v ulici Na Hrádku pod Emauzy.

Praha 2, Vyšehrad, Na Děkance 130/2, bývalá základní, nyní mateřská škola, vestibul, - pamětní deska v ozdobném rámu s textem : " Kdožkoli jedno z takových pacholáteli / přijme ve jménu mém, mneť přijímá. Mr. IX.36. / JAN SVOBODA / první učitel vzorní opatrovny na / Hrádku v Čechách / zrozen leta P. 1803, / prvního řijna, umřel leta 1844 / na den svatého Václava."