TALICH Václav - Praha 1, Staré Město, Nám. Jana Palacha 79/1, Rudolfinum, v přízemí v západní části chodby u Dvořákovy síně

TALICH Václav - Praha 1, Staré Město, Nám. Jana Palacha 79/1, Rudolfinum, v přízemí v západní části chodby u Dvořákovy síně

TALICH Václav, ( 1883 - 1961 ), významný český dirigent, houslista, profesor na pražské Konzervatoři. V r. 1903 absolvoval Konzervatoř, stal se houslovým koncertním mistrem, ale záhy se věnoval dirigování. Stal se dirigentem České filharmonie v l. 1917 - 1941. Souběžně v l. 1935 - 1945 vedl orchestr Národního divadla v Praze. Po válce byl obviněn z kolaborace, ale po čase byl očistěn. Pomáhal se založením Slovenské filharmonie. Byl profesorem dirigování na pražské Konzervatoři. Často interpretoval díla českých skladatelů, Mozarta, Čajkovského a francouzských impresionistů. V r. 1957 byl jmenován národním umělcem.

Praha 1, Staré Město, Nám. Jana Palacha 79/1, Rudolfinum, v přízemí v západní části chodby u Dvořákovy síně, - busta 

V budově jsou ještě busty Ant. Dvořáka, Jos. Suka a busty v památníku  na 5 dirigentů Čes. filharmonie ( Ančerl, Kubelík, Neumann, Stupka a Šejna ).