TALICH Václav - Praha 1, Staré Město, Nám. republiky 1090/5, Obecní dům, 1. mezipatro, chodba zkušebny symfonického orchestru

 

TALICH Václav, ( 1883 - 1961 ), významný český dirigent, houslista, profesor na pražské Konzervatoři. V r. 1903 absolvoval Konzervatoř, stal se houslovým koncertním mistrem, ale záhy se věnoval dirigování. Stal se dirigentem České filharmonie v l. 1917 - 1941. Souběžně v l. 1935 - 1945 vedl orchestr Národního divadla v Praze. Po válce byl obviněn z kolaborace, ale po čase byl očistěn. Pomáhal se založením Slovenské filharmonie. Byl profesorem dirigování na pražské Konzervatoři. Často interpretoval díla českých skladatelů, Mozarta, Čajkovského a francouzských impresionistů. V r. 1957 byl jmenován národním umělcem.

Praha 1, Staré Město, Nám. republiky 1090/5, Obecní dům, 1. mezipatro, chodba zkušebny symfonického orchestru, - busta a nápis : " NÁRODNÍ UMĚLEC / VÁCLAV TALICH / PŮSOBIL V TÉTO BUDOVĚ / V LÉTECH 1919-1941 / JAKO ŠÉFDIRIGENT / ČESKÉ FILHARMONIE ".

V sousedství je ve stejném stylu busta V. Smetáčka a v 1. patře busty Jul. Grégra, Fr. Palackého a Fr. Lad. Riegra.

13. 12. 2013