TEISINGER Jaroslav Prof. MUDr. DrSc. - Praha 10, Vinohrady, Šrobárova 49/48, Státní zdravotní ústav, pavilon 23, vestibul, nad 1. podestou schodiště

TEISINGER Jaroslav Prof. MUDr. DrSc. , - ( 1902-1985 ), - český lékař, zakladatel oboru pracovního lékařství, první přednosta kliniky nemocí z povolání při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2 v letech 1947-1970, zakladatel Ústavu pracovního lékařství, později přejmenovaného na Ústav hygieny práce a nemocí z povolání. Pedagog, publikačně činný ve svém oboru, vynikající vědec oceňovaný doma i v zahraničí.

Praha 10, Vinohrady, Šrobárova 49/48, Státní zdravotní ústav, pavilon 23, vestibul, nad 1. podestou schodiště, - kamenná pamětní deska s textem : " TENTO ÚSTAV / ZALOŽIL A PROSLAVIL / NESTOR PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ / PROF. MUDr. J. TEISINGER, DrSc. / 1902-1985 ".

2. 9. 2013