TYRŠ Miroslav Prof. Ph.Dr. - Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, zasedací síň v 1. patře, 2)

TYRŠ Miroslav Prof. Ph.Dr. - Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, zasedací síň v 1. patře, 2)

TYRŠ Miroslav Prof. Ph.Dr., ( 1832 - 1884 ), narozen jako Fiedrich Emannuel Tiersch, významná osobnost novodobých národních dějin. Vystudoval filozofii, estetiku a dějiny výtvarného umění. Je zakladatelem české výtvarné kritiky, profesor dějin na UK a ČVUT v Praze, poslanec českého zemského sněmu a člen rakouské říšské rady. Je spoluzakladatelem organizovaného tělovýchovného hnutí - Sokola v r. 1862, spolutvůrce sokolských idejí i duší praktické činnosti Sokola, 1. náčelník Sokola Pražského a hlavní organizátor prvního všesokolského sletu v Praze r. 1882. Zemřel tragicky utonutím v říčce Ache při léčebném pobytu v Tyrolích.

Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, zasedací síň v 1. patře - busta

Na protější straně síně busta Jindřicha Fugnera.