VALČÍK Josef - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

VALČÍK Josef - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

VALČÍK Josef, ( 1914 - 1942 ), rotmistr pěchoty, příslušník čs. zahraniční armády, účastník bojů ve Francii, dobrovolník v plnění úkolů v nepřátelském týlu. Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela - busta a pamětní deska s česko-anglickým textem :

" rotmistr pěchoty JOSEF VALČÍK / 2. 11. 1914 - 18. 6. 1942 /  Narodil se ve Smolině u Valašských Klobouk. Vyučil se koželuhem a pracoval / v Baťových závodech ve Zlíně. V letech 1936-1938 absolvoval vojenskou / prezenční službu u Pěšího pluku 22 v Jičíně. V srpnu 1939 uprchl přes / Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Egypt do Francie, / kde byl v březnu 1940 zařazen k čs. pěšímu pluku 2, s nímž prožil celé / francouzské tažení. Ve Velké Británii konal službu jako výkonný rotmistr / 1. roty 2. praporu 1. čs. smíšené brigády. Přihlásil se k nasazení v týlu nepří- / tele a po absolvování výcviku byl ustanoven zástupcem velitele výsadku / SILVER A. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na 29. 12. 1941 poblíž / Senice u Poděbrad. V protektorátu se podílel na vybudování rozvětvené / zpravodajské organizace. Výsadek SILVER A patřil mezi nejúspěšnější / čs. operace v průběhu 2. světové války. Po svém prozrazení uprchl do Prahy, / kde se podílel na atentátu na Reinharda Heydricha. Padl v kryptě kostela / sv. Cyrila a Metoděje."

V památníku jsou obdobně uspořádány vzpomínky na další hrdiny odboje - Jos. Bublíka, Jos. Gabčíka, Jana Hrubého, Jana Kubiše, Adolfa Opálku, a Jarosl. Švarce. 

23. 3. 2013