VYDRA Stanislav - Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2027/3, budova matematicko-fyzikální fakulty UK, 2. patro u schodiště

VYDRA Stanislav - Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2027/3, budova matematicko-fyzikální fakulty UK, 2. patro u schodiště

VYDRA Stanislav,  ( 1741 - 1804 ), jezuitský kněz, český profesor matematiky pražské univerzity, v l. 1772-1803 její děkan a rektor. Autor českých učebnic matematiky. Vlastenec, vedl žáky k lásce k rodnému jazyku, stal se výraznou postavou první generace národního obrození.

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2027/3, budova matematicko-fyzikální fakulty UK, 2. patro u schodiště, - busta na kamenném podstavci s latinským nápisem : " STANISLAV WYDRA / SOC. IESV / NATUS / REGINAE HRADECH / 13. NOV. 1741/ DEFUNCTVS / PRAGAE / 3. DEC. 1804 / MATHESIS / IN / VNIV. PRAG ANN DO / PROFESSOR DOCKTVS PIVS CANDIDVS / PATRIATET PROFESSIONIS SVAE / PERAMANS / ET COLLEGIS ET DISCIPULIS SVIS / CARISSIMUS / POSVIT FACULTAS PHILOSOPHIC ANN 1814 ".

Na podestě schodiště mezi přízemím a 1. patrem je pamětní deska na Prof. Dr. Frant. Závišku. 

31. 5. 2013