ZÁVIŠKA František Prof. PhDr. - Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2027/3, budova Přírodovědecké fakulty, podesta schodiště nad přízemím

ZÁVIŠKA František Prof. PhDr. - Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2027/3, budova Přírodovědecké fakulty, podesta schodiště nad přízemím

ZÁVIŠKA František Prof. PhDr., ( 1879 - 1945 ), význačný český teoretický fyzik, akademický funkcionář UK, pedagog na Přírodovědecké fakultě UK, v l. 1934-1944 předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, tajemník Královské české společnosti nauk. Jako vědec se zabýval zejména šířením elektromagnetických vln. Byl autorem řady vědeckých publikací a vysokoškolských učebnic. Za protektorátu zatčen a odsouzen pro údajnou špionáž. Zemřel na následky nemoce a vyčerpání při návratu z německého koncentračního tábora.

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2027/3, budova Přírodovědecké fakulty, podesta schodiště nad přízemím, - pamětní deska pod zarámovanou podobiznou s textem : " PADL ZA VLAST / PROF. DR. FRANTIŠEK ZÁVIŠKA / 17. 4. 1945 ".

Ve 2. patře budovy u schodiště je umístěna busta Stanislava Vydry. 

25. 6. 2013, 11. 11. 2013