ZENGER Karel Václav Dr.h.c. - Praha 2, Nové Město, Karlovo nám. 293/13, areál ČVUT, budova E, fakulta elektrotechnická, 1. patro, před Zengerovou posluchárnou

ZENGER Karel Václav Dr.h.c., ( 1830-1908 ), - český fyzik a meteorolog, vědec a vynálezce, vysokoškolský pedagog, profesor a rektor České techniky. Zabyval se optikou, astrofyzikou, spektroskopií, konstrukcí přístrojů. Jeho zásluhou bylo zřízení samostatné fakulty elektrotechniky.

Praha 2, Nové Město, Karlovo nám. 293/13, areál ČVUT, budova E, fakulta elektrotechnická, 1. patro, před Zengerovou posluchárnou, - busta na podstavci s textem : Prof. K. Zenger/ 1830-1908.

8. 12. 2013