EISELT Jan Bohumil MUDr. 2) - Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, areál Všeobecné nemocnice, pavilon A14,1. patro, Eiseltova síň, 2)

EISELT Jan Bohumil MUDr. 2) - Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, areál Všeobecné nemocnice, pavilon A14,1. patro, Eiseltova síň, 2)

EISELT Jan Bohumil MUDr., ( 1831 - 1908 ), český lékař, profesor chirurgie a patologie. Byl prvním českým učitelem lékařské fakulty v Praze, založil Časopis českých lékařů, stál u zrodu české interní kliniky. Založil Časopis českých lékařů, stál u zrodu české interní kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici.

 Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, areál Všeobecné nemocnice, pavilon A14, 1. patro, - busta v Eiseltově síni.

Na chodbě před vchodem do síně je umístěna pamětní deska MUDr. Jana Eiselta.

31. 5. 2013