FARSKÝ Karel ThDr. - Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, interiér

FARSKÝ Karel ThDr. - Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, interiér

FARSKÝ Karel ThDr., ( 1880 - 1927 ), český katolický reformní kněz, zakladatel, biskup a první patriarcha nově vzniklé Církve čsl. husitské v r. 1920. , Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, - textová pamětní deska v lodi kostela se zněním : "V TOMTO CHRÁMĚ DNE 11. LEDNA 1920 / BYLO VYHLÁŠENO ZALOŽENÍ / CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ / A ZDE V LÉTECH 1920 - 1926 / KONAL BOHOSLUŽBY JEJÍ ZAKLADATEL / A PRVNÍ PATRIARCHA / Dr KAREL FARSKÝ / V PRAZE 29. ŘÍJNA 1950".

V lodi kostela je pamětní deska Nikolaje Ryžkova a v sakristii pamětní štítek na Fr. Bílka.