FARSKÝ Karel ThDr. - Praha 6, Dejvice, Wuchterlova 523/5, Husův sbor, sborová síň, 1)

FARSKÝ Karel ThDr. - Praha 6, Dejvice, Wuchterlova 523/5, Husův sbor, sborová síň, 1)

FARSKÝ Karel ThDr., ( 1880 - 1927 ), český katolický reformní kněz, spoluzakladatel nově vzniklé Církve čsl. husitské v r. 1920, její biskup a první patriarcha

Praha 6, Dejvice, Wuchterlova 523/5, Husův sbor, sborová síň, 1), - kamenná busta ve výklenku.

V téže síní busta Gustava Procházky.