FUGNER Jindřich - Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, podesta dvouramenného schodiště nad přízemím, 1)

FUGNER Jindřich - Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, podesta dvouramenného schodiště nad přízemím, 1)

FUGNER Jindřich, ( 1822 - 1865 ), všestranně vzdělaný zámožný obchodník, podnikatel v pojišťovnictví, zakladatel prvního stenografického spolku v Čechách, přesvědčený demokrat, vlastenec. Od r. 1861 připravoval společně s Miroslavem Tyršem vznik první české tělovýchovné organizace - Sokola. . Je autorem návrhu sokolského stejnokroje. Byl významným mecenášem Sokola - financoval výstavbu první tělocvičny v Sokolské ul.( r. 1863 ) i činnost jednoty, byl prvním starostou Sokola Pražského. Významně přispěl k rozšíření sokolského hnutí.

Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, podesta dvouramenného schodiště nad přízemím - busta v zasklenné nice.

Na stejné podestě obdobně umístěná busta Miroslava Tyrše.