FUGNER Jindřich - Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, zasedací síň v 1. patře, 2)

FUGNER Jindřich - Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, zasedací síň v 1. patře, 2)

FUGNER Jindřich, ( 1822 - 1865 ), všestranně vzdělaný zámožný obchodník, podnikatel v pojišťovnictví, zakladatel prvního stenografického spolku v Čechách, přesvědčený demokrat, vlastenec. Od r. 1861 připravoval společně s Miroslavem Tyršem vznik první české tělovýchovné organizace - Sokola. Je autorem návrhu sokolského stejnokroje. Byl významným mecenášem Sokola - financoval výstavbu první tělocvičny v Sokolské ul. r. 1863 i činnost jednoty, byl prvním starostou Sokola Pražského. Významně přispěl k rozšíření sokolského hnutí.

Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, Tyršův dům - ČOS, zasedací síň v 1. patře - busta.

Ve stejné síni na opačné stěně je busta Miroslava Tyrše.