HRDLIČKA Aleš Dr. - Praha 2, Nové Město, Viničná 1954/7, budova Přírodovědecké fakulty UK, muzeum Aleše Hrdličky

HRDLIČKA Aleš Dr. - Praha 2, Nové Město, Viničná 1954/7, budova Přírodovědecké fakulty UK, muzeum Aleše Hrdličky

HRDLIČKA Aleš Dr., ( 1869 - 1943 ), světoznámý český antropolog a lékař, trvale žijící od 13 let ve Spojených státech, stoupenec Darwinovy teorie o původu člověka, autor vědecky zdůvodněného dokladu o jednotném původu lidstva, vlastenec, mecenáš a podporovatel českých emigrantů v USA.

 Praha 2, Nové Město, Viničná 1954/7, budova Přírodovědecké fakulty UK, muzeum Aleše Hrdličky, v přízemí za dveřmi fakultního muzea, - pamětní deska s textem : " Zásluhám Dra. ALEŠE HRDLIČKY o českou antropologii a o Universitu Karlovu ". Pod pamětní deskou busta a    pamětní medaile Aleše Hrdličky.

31. 7. 2013