KOUTECKÝ Josef Prof. MUDr. Dr.Sc. - Praha 5, V Úvalu 84/1, areál FN Motol,budova 23, vestibul

KOUTECKÝ Josef Prof. MUDr. Dr.Sc. - Praha 5, V Úvalu 84/1, areál FN Motol,budova 23, vestibul

KOUTECKÝ Josef Prof. MUDr. Dr.Sc., ( 1930 - ), český lékař, chirurg a zakladatel dětské onkologie v ČSR, primář dětské onkologie ve FN Motol, děkan 2. lékařské fakulty UK.

Praha 5, V Úvalu 84/1, areál FN Motol, budova 23, vestibul, - textová pamětní deska se zněním : " ZAKLADATELI ČESKÉ ŠKOLY / DĚTSKÉ ONKOLOGIE / Prof. MUDr. JOSEFU KOUTECKÉMU Dr.Sc. / VDĚČÍ JEHO ŽÁCI, SPOLUPRACOVNÍCI / A PACIENTI ".