MASARYK Jan Dr. h.c. - Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, nádvoří, 3)

MASARYK Jan Dr. h.c. - Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, nádvoří, 3)

MASARYK Jan Dr. h.c., ( 1886 - 1948 ), význačný československý diplomat první pol. 20. stol., syn prvního čsl. prezidenta. Čsl. diplomat v New Yorku v l. 1919-1922, osobní tajemník Ed. Beneše, tehdy ministra zahraničních věcí, velvyslanec v Londýně v l. 1925-1938, ministr zahraničí v exilové vládě v Londýně a po válce i v Gottwaldově vládě. Zemřel pádem z okna za dosud nevyjasněných okolností.

Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, východní strana nádvoří -pamětní deska s textem : "JAN MASARYK / 10. 3. 1948". Deska se nachází v místech dopadu těla J. Masaryka.

V sousedství uvnitř budovy na vnitřní východní straně nádvoří se nachází pamětní deska a busta J. Masaryka.