Praha 1, Hradčany, Hradčanské náměstí 185/2, Schwarzenberský palác, za vstupními dveřmi

Praha 1, Hradčany, Hradčanské náměstí 185/2, Schwarzenberský palác, za vstupními dveřmi

 

Praha 1, Hradčany, Hradčanské náměstí 185/2, Schwarzenberský palác, za vstupními dveřmi, textová česko-anglická pamětní deska se zněním : " SCHWARZENBERSKÝ PALÁC / JE JEDNOU Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH RENEZANČNÍCH STAVEB V PRAZE. BYL POSTAVEN / V LETECH 1547-1567 AGOSTINEM DE GALLI PRO JANA ML. Z LOBKOVIC. / KONCEM 16. STOLETÍ LOBKOVICOVÉ O PALÁC KONFISKACÍ PŘIŠLI A V JEHO DRŽENÍ / SE POSTUPNĚ VYSTŘÍDALI ROŽMBERKOVÉ, ŠVAMBERKOVÉ, EGGENBERKOVÉ / A SCHWARZENBERKOVÉ. / ZAČÁTKEM 18. STOLETÍ PROVEDL V PALÁCI BAROKNÍ PŘESTAVBU MARCANTONIO CANEVALLE, / POZDĚJI TOMÁŠ HAFFENECKER PODLE NÁVRHU ANTONA ERHARDA MARTINELLIHO. / KLASICISTNÍ ÚPRAVY PROBĚHLY NA KONCI 18. a V 1. POLOVIN2 19. STOLETÍ. / V LETECH 1871-1893 BYLA PODLE NÁVRHU JOSEFA SCHULZE OBNOVENA SGRAFITA, / KTERÁ BYLA REKONSTRUOVÁNA v 50. LETECH 20. STOLETÍ. / OD ROKU 1910 VYSTAVOVALO V PALÁCI SVÉ SBÍRKY TECHNICKÉ MUZEUM / A VE 2. POLOVINĚ 20. STOLETÍ ZDE SÍDLILO VOJENSKÉ HISTORICKÉ MUZEUM. / V ROCE 2002 ZÍSKALA OBJEKT NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE, KTERÁ JEJ NECHALA / REKONSTRUOVAT PODLE PROJEKTU TOMÁŠE ŠANTAVÉHO A SVATOSLAVA HLADNÍKA / PRO EXPOZICI BAROKO V ČECHÁCH. / REKONSTRUKCI REALIZOVALA / FIRMA UNISTAV A: S: BRNO V LETECH 2003-2007".