Praha 1, Staré Město, Betlémské nám., Betlémská kaple, v sále

Praha 1, Staré Město, Betlémské nám., Betlémská kaple, v sále

 

Praha 1, Staré Město, Betlémské nám., Betlémská kaple, v sále , mramorová pamětní deska s textem : " LÉTA 1412 / DNE 11. MĚSÍCE ČERVENCE ZDE V BETLÉMĚ / Z VŮLE A ZA ÚČASTI VELKÝCH ZÁSTUPŮ OBECNÉHO LIDU / POHŘBENI BYLI TŘI STATEČNÍ MLADÍCI / MARTIN  JAN  STAŠEK / VZEPŘELI SE KLAMÁNÍ LIDU FALEŠNÝMI ODPUSTKY / A ZA TO BYLI SŤATI / PRVNÍ TO KREV PROLITÁ ZA PRAVDU HUSOVU. ( PALACKÝ ) / ČEST JIM A VĚČNÁ PAMĚŤ ".

V kapli ještě pamětní desky - na Zd. Nejedlého a deska stavební.