Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 98/1, Městská knihovna, pravá strana vestibulu, 2)

Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 98/1, Městská knihovna, pravá strana vestibulu, 2)

Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 98/1, Městská knihovna, pravá strana vestibulu, 2), - kamenná pamětní deska s textem : " SE STAVBOU ZAPOČATO ROKU 1925 / A DOKONČENO DESÁTÝ ROK / ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 1928 ".

Na protější straně vestibulu obdobně řešená pamětní deska (1).