Praha 1, Staré Město, Novotného lávka 199/9, přízemí, za vchodem, horní překlad renezančního portálu věže vodárny

Praha 1, Staré Město, Novotného lávka 199/9, přízemí, za vchodem, horní překlad renezančního portálu věže vodárny

Praha 1, Staré Město, Novotného lávka 199/9, přízemí, za vchodem, horní překlad renezančního portálu  věže vodárny, - mramorová pamětní deska s latinským textem. V českém překladu : " Tato věž byla Léta Páně 1576 5. dubna o 3. hodině noční silou nečekaného ohně do základu spálena. Následujícího roku byla opět vyzdvižena úsilím a značným nákladem vznešené rady  Starého Města pražského. Ať je dobrý a mocný Bůh sám ochrání a zachová ode vší škody a zkázy. Amen. ".

13. 5. 2013