Praha 1, Staré Město, Ovocný Trh 573/12, Rathova pasáž, u vchodu

Praha 1, Staré Město, Ovocný Trh 573/12, Rathova pasáž, u vchodu

Praha 1, Staré Město, Ovocný Trh 573/12, Rathova pasáž, u vchodu, - kamenná pamětní deska se zněním : " ZDE STÁVALA KOLEJ KRÁLOVSKÁ, KTERÁ KRÁLEM VÁCLAVEM IV. / LÉTA PÁNĚ MCCCLXXXI BYLA ZALOŽENA PRO MISTRY SVO- / BODNÝCH UMĚNÍ VE VYSOKÉM UMĚNÍ PRAŽSKÉM, Z NICHŽ NEJ - / ZASLOUŽILEJŠÍ BÝVALI JEJÍMI PROBOŠTY. / ZA PROBOŠSTVÍ MISTRA MARTINA BACHÁČKA, REKTORA KOLE - / JE KARLOVY A VYNIKAJÍCÍHO SPRÁVCE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ, PŘE - / BÝVAL ZDE V LETECH MDCIV AŽ MDCVII SLAVNÝ MATEMATIK / A HVĚZDÁŘ JAN KEPLER, JEMUŽ HOSTITEL V ZAHRADĚ VÍŽKU VY - / STAVĚL K POZOROVÁNÍ HVĚZD. / PO VYPUZENÍ MISTRŮ ČESKÝCH Z KOLEJE KARLOVY LÉTA MDCXXI ZRUŠENA JE KOLEJ KRÁLE VÁCLAVA A BUDOVA JEJÍ LÉTA MDCCLV / TRHEM DO RUKOU SOUKROMÝCH PŘEŠLA. / POSLEDNÍ DRŽITELÉ JEJÍ, MANŽELÉ OLIVOVI ALOIS A LUISA VĚNO - / VALI JI SPOLEČNĚ S DOMEM NA ZAHRADNÍM POZEMKU SMĚREM K PŘÍ - / KOPŮM VYSTAVENÝM KE ZŘÍZENÍ DĚTSKÉHO VYCHOVÁVACÍHO ÚSTAVU / ČILI VYCHOVATELNY OLIVOVÝCH, PRO NÍŽ NÁKLADEM OBCE PRAŽSKÉ V ŘÍ -/ ČANECH LÉTA PÁNĚ MDCCCXCVI NÁDHERNÁ BUDOVA BYLA VYSTAVĚNA ".

4. 5. 2013