Praha 1, Staré Město, Rytířská 406/10, Staroměstská tržnice, v průjezdu

Praha 1, Staré Město, Rytířská 406/10, Staroměstská tržnice, v průjezdu

Praha 1, Staré Město, Rytířská 406/10, Staroměstská tržnice, v průjezdu, - mramorová pamětní deska v rámu s textem : " TRŽNICE TATO MĚSTSKÁ / BYLA ZBUDOVÁNA NÁKLADEM OBCE PRAŽSKÉ / STAVBA POČATA R. 1894 A DOKONČENA R. 1896 / KDYŽ BYLI : / STAROSTOU KRÁL. HLAV. MĚSTA PRAHY / ČENĚK GREGOR / NÁMĚSTKY / J.U.DR. JAN PODLIPNÝ A J.U.DR. VLADIMÍR SRB / A ČLENY RADY MĚSTSKÉ / QUIDO BĚLSKÝ, TH.DR. JOSEF BURIAN, / J.U.DR. EUGEN EISELT, ANTONÍN FILIP, / J.U.DR.  VOJTĚCH FRIČ, JOSEF JNVALD, / M.U.DR. KAREL CHUDOBA, JOSEF KOPECKÝ, / ANTONÍN KUBR, J.U.DR. JAN KUHN, / M.U.DR. JOSEF MILDE, ANTONÍN MORÁVEK, / VLADIMÍR PER, M.U.DR. PROKOP PODLIPSKÝ, / J.U.DR. STANISLAV PRACHENSKÝ, FRANTIŠEK RUS, / FRANTIŠEK SOKOL, FRANTIŠEK TICHNA, / KAREL TICHÝ, KAREL VENDULÁK, / KAREL VLČEK A FERDINAND VOITL / STAVBU PROVEDL / STAVITEL ANTONÍN NOVOTNÝ / PODLE PLÁNŮ / PROF. JINDŘICHEM FIALKOU ZHOTOVENÝCH / ZA DOZORU MĚSTSKÉHO RADNÍHO / FRANTIŠKA TICHNY. ".

2. 5. 2013