Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 1/1, Staroměstská radnice, vstupní síň

Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 1/1, Staroměstská radnice, vstupní síň

Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 1/1, Staroměstská radnice, vstupní síň, velká kamenná pamětní deska s textem : " STAROMĚSTSKÁ RADNICE OD VĚKŮ ZNAMENALA ZÁRUKU SVOBODY MĚSTA I SÍDLO JEHO / SPRÁVY. JE PAMÁTNÍK DĚJINAMI POSVĚCENÝ. ZALOŽENA PRO ŘÍZENÍ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO / DNE 18. ZÁŘÍ 1338. BYLA POSTUPNĚ OD 14. STOLETÍ DO POLOVINY 19. STOLETÍ VYBUDOVÁNA A BYLO / PŘI TOM UŽITO NĚKOLIKA MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ, MAJÍCÍCH POČÁTKY UŽ V DOBĚ ROMÁNSKÉ. / TAK PŮVODNĚ DÍLO GOTIKY VLÁDY KARLA IV. A VÁCLAVA IV. PŘIJALO NOVÉ HODNOTY ZA ČASU JIŘÍHO Z PODĚBRAD, VLADISLAVA JAGELLOVCE I ČESKÉ RENAISSANCE. Z TOHO MNOHO / POŠKODILA, ALE VŠE NEZNIČILA ANI BAROKNÍ ÚPRAVA. S KONCE 18. STOLETÍ , KDY STAVENÍ BYLO / ZAŘÍZENO PRO POTŘEBY PRÁVĚ SPOJENÝCH ČTYŘ MĚST PRAŽSKÝCH, ANI GOTISUJÍCÍ PŘESTAVBA / V LETECH 1838-1848, JEŽ DALA SEVERNÍ A VÝCHODNÍ ČÁSTI JEDNOTNÝ RÁZ SLOHOVÝ. DO / NĚKTERÝCH DÍLŮ I POZDĚJI ZASÁHLA ČINNOST VÝTVARNÝCH UMĚNÍ A TÍM VĚTŠÍ SE STALA / OZDOBNOST I CENA RADNÍHO DOMU, KVETOUCÍHO, ROSTOUCÍHO A MOHUTNĚJÍCÍHO MĚSTA / PRAHY, JEMUŽ BYLA 28. ŘÍJNA 1918 VRÁCENA ČEST HLAVY SVOBODNÉHO STÁTU. / V LETECH 1936-1938 MĚSTSKÁ SPRÁVA BUDOVU S PŘILEHLÝMI DOMY V STŘEDOVĚKÝCH / ČÁSTECH PROZKOUMALA A OBNOVILA A ZÁROVEŇ DALA VE VSTUPNÍ SÍNI MALÍŘSKOU / VÝZDOBU MIKOLÁŠI ALŠI PROVÉST V MOSAICE. STALO SE TO PROTO, ABY RADNICE V / DŮSTOJNÉM STAVU OSLAVILA DVACÁTÝ ROK OBNOVENÉ SVOBODY ČESKOSLOVENSKÉ. / AVŠAK MÍSTO SLAVNOSTI PŘIŠEL SMUTEK Z MNICHOVSKÉ NESPRAVEDLIVOSTI A / PAK NÁSILNÁ NĚMECKÁ OKUPACE, KTERÁ ROZVRÁTILA PRÁVA I ŘÁDY A CHTĚLA PRAHU I JEHO / PŘINUTIT K SLUŽBÁM PRO VELKONĚMECKOU ŘÍŠI. STAROMĚSTSKÁ RADNICE SE BRÁNILA / NELEKAJÍC SE NEJTĚŽŠÍCH OBĚTÍ. KRVÍ MUČEDNÍKŮ TÍM PEVNĚJŠÍMI SE STALY JEJÍ SVAZKY / S PRAŽSKÝM LIDEM. TEN JI UČINIL V HRDINSKÝ DEN 5. KVĚTNA 1945 VÝCHODISKEM A STŘEDEM / NADŠENÉHO BOJE ZA SVOBODU A V ČTYŘDENNÍM ZÁPASE VÍTĚZNĚ JI UDRŽEL. NEOBEŠLO SE TO  / BEZ TĚŽKÝCH ZTRÁT A ŠKOD, ALE TÍM VĚTŠÍ JE STAROMĚSTSKÉ RADNICE SLÁVA.

23. 5. 2013