Praha10, Uhříněves, Náměstí bratří Jandusů 21/2, děkanství, na chodbě za vstupními dveřmi

Praha10, Uhříněves, Náměstí bratří Jandusů 21/2, děkanství, na chodbě za vstupními dveřmi

Praha 10, Uhříněves, Náměstí bratří Jandusů 21/2, děkanství, na chodbě za vstupními dveřmi, - kamenná pamětní deska s textem : " TENTO DŮM PRO KATOLICKÉ DUCHOVENSTVO A DĚKAN - / SKÝ ÚŘAD V UHŘÍNĚVSI POSTAVEN L. P. 1913 MU - / NIFICENCÍ J. J. KNÍŽETE JANA II. Z LIECHTEN - / STEINU, PATRONA ZDEJŠÍHO KOSTELA I BENEFICIA, /  KDYŽ BYL KNÍŽETEM ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM J. E. / LEV KARD. SKRBENSKÝ ZE HŘÍŠTĚ, MÍSTODRŽI / TELEM. / J. J. FRANTIŠEK KNÍŽE THUN Z HOHEN - / STEINU, PRVODĚKANEM VDP. FRANTIŠEK KAHOUN, / CENTRÁLNÍM ŘEDITELEM PANSTVÍ  UROZ. PÁN FERDI - / NAND BOHM RYTÍŘ Z BAWENBERGU, PATRONÁT - / NÍM KOMISAŘEM P. KAREL POLÁK A STAROSTOU / MĚSTA P. ANTONÍN SEMANSKÝ. / BUDOVU POSTAVIL DLE PROJEKTU ARCH. RUDOLFA / ŠTOCKARA Z BENNKOPFŮ V PRAZE, / STAVITEL ALOIS JENŠOVSKÝ, ARCHITEKT / V UHŘÍNĚVSI. / BŮH ODPLATIŽ  JASNÉMU DOBRODINCI I VŠEM / PŘÍZNIVCŮM A ŽEHNEJ TĚM, KDOŽ V TOMTO / DOMĚ PŘEBÝVAJÍ A PŘEBÝVATI BUDOU. ".

8. 6. 2013