Praha10, Vinohrady, Vinohradská 2509/214, krematorium Strašnice, východní strana předsíně Velké obřadní síně, 1)

Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 2509/214, krematorium Strašnice, východní strana předsíně Velké obřadní síně, 1) - kamenná pamětní deska s textem : " STAVBA KREMATORIA HLAV. MĚSTA PRAHY / BYLA PODNIKNUTA, ABY DÍLEM, VYHOVUJÍCÍM MODERNÍM / POŽADAVKŮM, BYLA VYPLNĚNA PODMÍNKA, S KTEROU DALA / ROKU 1921 TEHDEJŠÍ ZEMSKÁ SPRÁVA  POLITICKÁ OBCI / PRAŽSKÉ SVOLENÍ K ZŘÍZENÍ PRVNÍHO PROZATÍMNÍHO / KREMATORIA V PRAZE NA HŘIBITOVECH OLŠANSKÝCH. / PROJEKT BYL ZÍSKÁN VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ, / BUDOVA BYLA ODEVZDÁNA ÚČELU V LEDNU 1932, / V ROCE ČTRNÁCTÉM OBNOVENÉ ČESKOSLOVENSKÉ SVOBODY. ".  

V západní části předsíně je další pamětní deska v podobné úpravě (2).

2. 9. 2013