Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/06, Přírodovědecká fakulta UK, podesta schodiště nad vestibulem

Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/06, Přírodovědecká fakulta UK, podesta schodiště nad vestibulem

Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/06, Přírodovědecká fakulta UK, podesta schodiště nad vestibulem, - kamenná textová pamětní deska v ozdobném rámu se zněním : " KARLOVA UNIVERSITA / V PRAZE / VĚNOVÁNO PŘÍRODNÍM VĚDÁM / GEOGRAFIE / MINERALOGIE * PETROGRAFIE / GEOLOGIE * PALEONTOLOGIE / ANTROPOLOGIE * DEMOGRAFIE / POSTAVENO V LETECH 1911-13 A 1924-26 ".

25. 6. 2013