Praha 2, Nové Město, Kateřinská 1660/32, budova 1. lékařské fakulty UK, vestibul

Praha 2, Nové Město, Kateřinská 1660/32, budova 1. lékařské fakulty UK, vestibul

Praha 2, Nové Město, Kateřinská 1660/32, budova 1. lékařské fakulty UK, vestibul, - kovová pamětní deska s textem : " Celkovou rekontrukci objektu / 1. Lékařské fakulty UK Kateřinská 32, Praha 2 / provedla v letech 2007-2010 / firma UNISTAV a. s. / Stavitel : Ing. Martin Sedláček ".

Na podestě schodiště mezi 1. a 2. patrem je pamětní deska J. Horbaczewského.

31. 7. 2013