Praha 2, Nové Město, Resslova 1780/8, Českoslovanská akademie obchodní, vestibul, 2)

Praha 2, Nové Město, Resslova 1780/8, Českoslovanská akademie obchodní, vestibul, 2)

Praha 2, Nové Město, Resslova 1780/8, Českoslovanská akademie obchodní, vestibul, 2) - kamenná pamětní deska s textem : " L. P. 1892 / NÁKLADEM SVÝM VLASTNÍM  A PŘISPĚNÍM / ŠLECHETNÝCH PŘÍZNIVCŮV ČESKOSLOVANSKÉ / AKADEMIE OBCHODNÍ V 20. ROCE TRVÁNÍ / SVÉHO DŮM TENTO VYSTAVĚLA / A DO NĚHO SE PŘESTĚHOVALA / POČÁTKEM ROKU ŠK. 1892-93, / KDYŽ VE VÝBORU SPRÁVNÍM ZASEDALI : / J. OTTO. PŘEDSEDA. DR A. BRÁF. NÁMĚSTEK. / ČLENOVÉ : / G. ADÁMEK. K. DIMMER. A. GOLDFUSS. / V. NÁPRSTEK. E. SLUNÍČKO. J. SKOKÁNEK. DR J. ŠOLC. / K. TICHÝ. B. THUM. / NÁHRADNÍCI : / V. FORMÁNEK. J. NEFF. A. NICEK. / ZKOUMATELÉ ÚČTŮV : / J. B. NOVOTNÝ. FR. PROCHÁZKA. AD. ZIMEK. / ŘEDITEL : / EMAN TONNER. /.

Ve stejném vestibulu se nachází protější pamětní deska k založení akademie v r. 1872 a sousední PD na prezidenta Ed. Beneše.

6. 5. 2013, 31. 5. 2013