Praha 2, Nové Město, Resslova 308/10, Gymnázium a základní škola, vestibul

Praha 2, Nové Město, Resslova 308/10, Gymnázium a základní škola, vestibul

Praha 2, Nové Město, Resslova 308/10, býv. Gymnázium, nyní základní škola, vestibul, - kamenná pamětní deska s textem : " Tato budova / byla dostavena / r. 1916 pro české / státní gymnasium / na Horním Novém / městě pražském, / jež bylo zřízeno / r. 1881 a po 35 let / bytem v najatých / domech v Žitné / ulici ".

4. 5. 2013, 31. 5. 2013