Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon A14, 1. patro, uvnitř Eiseltovy síně ( posluchárny )

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon A14, 1. patro, uvnitř Eiseltovy síně ( posluchárny )

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon A14, 1. patro, uvnitř Eiseltovy síně ( posluchárny ), - kovová pamětní deska s textem : " V těchto místech byla od r. 1812 / Klinika pro ranlékaře, / od r. 1842 Oddělení nemocí prsních / II. německé lékařské kliniky, v letech 1871-1881 / Klinika lékařská česká / a přechodně III. německá lékařská klinika. / V r. 1887 zde vznikla II. česká lékařská klinika, / jejíž pokoje 43 a 44 profesor Thomayer / přeměnil v r. 1902 na posluchárnu. / V r. 1996 při 125. výročí vzniku / Kliniky lékařské české, / první v zemích Koruny české, byla posluchárna zmodernizována. ". 

Pod pamětní deskou je další kovová deska s podpisy přednostů kliniky a jejich vzácných hostů. 

V Eiseltově síni se nachází busta MUDR. Bohumila Eiselta

7. 5. 2013