Praha 2, Vinohrady, Náměstí Míru 1450/7, Divadlo Na Vinohradech, na chodbě v 1. patře, u památníku na osobnosti divadla

Praha 2, Vinohrady, Náměstí Míru 1450/7, Divadlo Na Vinohradech,  na chodbě v 1. patře, u památníku na osobnosti divadla

Praha 2, Vinohrady, Náměstí Míru 1450/7, Divadlo Na Vinohradech, na chodbě v 1. patře u památníku na osobnosti divadla, - kamenná pamětní deska s textem : " TATO BUDOVA VYSTAVĚNA BYLA PÉČÍ A NÁKLADEM / MĚSTSKÉ OBCE KRÁL. VINOHRADŮ / DLE PLÁNŮ A ŘÍZENÍM / ARCHITEKTA DRA ALOISE ČENSKÉHO / V LETECH 1905 AŽ 1907. / TOHO ČASU BYLI : / STAROSTOU MĚSTA JOSEF VÍŠEK / ČLENY UZŠÍHO DOZORSTVA STAVBY : / ALOIS BUREŠ, I. NÁMĚSTEK STAROSTY, / BOHUMIL HOLEČEK, MĚST. RADNÍ. / ČLENY STAVEBNÍHO KOMITÉTU : / MATĚJ BÍLEK, II. NÁMĚSTEK STAROSTY, / J.U.DR BEDŘICH JAHN, MĚST. RADNÍ, / PŘEMYSL KOUDELKA, ČLEN OBEC. VÝBORU / KAREL PROKOPEC, MĚST. RADNÍ, / BOHUMIL STANĚK, MĚST. RADNÍ, / KAREL HORÁK, MĚST. RADNÍ. / ADMINISTRÁTOREM STAVBY BYL / ARCH.  ANTONÍN TUREK, MĚST. VRCH. INŽENÝR. /  STAVBU PROVEDLI STAVITELÉ : / JAN MAJER A JOSEF VESELÝ. ".

7. 5. 2013