Praha 2, Vinohrady, Náměstí Míru, kostel sv. Ludmily, předsíň

Praha 2, Vinohrady, Náměstí Míru, kostel sv. Ludmily, předsíň

Praha 2, Vinohrady, Náměstí Míru, kostel sv. Ludmily, předsíň, - kamenná pamětní deska s textem : " CHRÁM TENTO ZBUDOVANÝ DLE NÁVRHU A VEDENÍM / ARCHITEKTA A STAVITELE DÓMU SV. VÍTSKÉHO / JOSEFA MOCKERA ZAPOČAT V ROCE 1888 ZA STA / ROSTY JANA FRIEDLANDERA A DUCHOVNÍHO SPRÁ / VCE P. VÁCSLAVA HAMPEIZE. DOKONČEN V ROCE 1893 / ZA STAROSTY JANA PROKOPCE A DUCHOVNÍHO / SPRÁVCE MONSIGNORA FERDINANDA LEHNERA. / STAVBA PROVÁDĚNA POD DOZOREM KOMITÉTU / DOZORČÍHO, JEHOŽ ČLENY BYLI : / ALOIS BUREŠ STAVITEL, BOHUMIL STANĚK INŽENÝR, /  JOSEF VÍŠEK VLASTNÍK ZÁVODU KAMENICKÉHO, / A POD SPRÁVOU KOMITÉTU KOSTELNÍHO, JEHOŽ / ČLENY KROMĚ VŠECH DOSUD JMENOVANÝCH BYLI : / JUDR BEDŘICH JAHN, MATĚJ KRCH C. KR. VRCHNÍ / INŽENÝR, JAN KVASNIČKA, JOSEF VODIČKA. / ZODPOVĚDNÝM STAVBYVEDOUCÍM BYL MĚSTSKÝ / INŽENÝR, STAVITEL ANTONÍN TUREK. " .

7. 5. 2013, 31. 5. 2013